REIMAGINING

SEX WORK

 
Reimagining Sex Work is een feministisch activistisch collectief bestaand uit sekswerkers, fotografen, onderzoekers en wetenschappers. Wij hebben ons als doel gesteld om acceptatie van seksuele vrijheid en diversiteit tot stand te brengen door een genuanceerd beeld neer te zetten van mensen werkzaam in de seksindustrie. Wij richten ons op verschillende doelgroepen en verschillende aspecten van beeldvorming. 
 
Reimagining Sex Work wil de representatie van sekswerkers in de media verbeteren. Wij ontwerpen richtlijnen, trainingen en beeldmateriaal waarin sekswerkers zichzelf herkennen en waar journalisten graag mee werken, om zo het leven van Nederlandse sekswerkers een stukje veiliger te maken. Reimagining Sex Work wil door de sekswerkergemeenschap ingegeven beeldvorming creëren waarin sekswerkers zich daadwerkelijk gerepresenteerd zien. Daarbij moet er bij journalisten en andere mediamakers de bereidheid worden gecreëerd om deze beelden te implementeren op hun redacties en werk. Door middel van workshops en denktanks brengen we de kennis en kunde van de sekswerkergemeenschap, kunst- en rechtenstudenten, academici en journalisten samen om zo tot educatieve tools en beeldmateriaal te komen, die makkelijk voor de uiteindelijke gebruiker toegankelijk zal zijn.  

Reimagining Sex Work bestaat uit: Vera Rodriquez, Mischa Tydeman, Yvette Luhrs, Jacqy X, Minke Dijkstra, Brenda Oude Breuil en Elena Krsmanovic
 
Vorig jaar heeft Reimagining Sex Work de foto-expositie United Under a Red Umbrella (Majoor en Haurissa) over de levens-en werkomstandigheden van sekswerkers uit dertien landen, naar de Universiteit Utrecht gehaald en daarbij hebben wij ook een debat georganiseerd met sekswerkers, studenten en wetenschappers over de huidige stand van zaken in Nederland.