DIVERSE MODELLEN GEZOCHT

for English, see below

Reimagining Sex Work is een groep sekswerkers die het beu zijn om 10 jaar ná de sluiting van het Zandpad nog steeds die foto's terug te zien bij bijna ieder artikel over sekswerk. Ook willen wij dat journalisten beter bewust zijn van hun taalgebruik wanneer zij over ons schrijven. Beeld en taal doen er toe!  

Wij zijn er niet op uit om sekswerk te verheerlijken, wij willen wel meer gevarieerde beelden zien van sekswerk en verhalen lezen van sekswerkers zelf

Er een tekort is aan goede foto's van sekswerk in de beeldbanken voor journalistiek. Daarom zie je in kranten en op internet zovaak dezelfde foto's terug.  Met dit samenwerkingsproject vergroten wij het aanbod, zodat beeldredacteuren een ruimere keuze hebben en eens andere foto's gaan gebruiken. Wij hebben jou daarbij nodig!
Ben jij een sekswerker?

Zou jij mooie foto's van jezelf  willen hebben gemaakt door een topfotograaf? 

Vind jij het gaaf als jouw foto's te bewonderen zijn op een rondreizende expositie? 

Zou jij jouw foto's willen zien in een krantenartikel bij een genuanceerd stuk over sekswerk? 

Wil jij onderdeel zijn van Reimagining Sex Work en samen met sekswerkers een zichtbare verandering in gang zetten?

foto: Sabine Joosten
model: Julia

•Alles in goed overleg met de fotograaf: er wordt niets gepubliceerd zonder jouw toestemming! De fotografen werken allemaal met contracten

•Onherkenbaar is ook mogelijk!

•Er zijn een aantal betrouwbare sekspositieve persfotografen verbonden aan Reimagining Sex Work, dat januari 2021 al van start is gegaan
Voor de beeldbanken voor journalistiek zijn we op zoek naar foto's van:
•verschillende werkplekken, met en zonder mensen 
•er zijn ook geen foto's van webcamwerk te vinden in de beeldbanken, dus  webcammers reageer ook vooral!
•sekswerkers die verschillen in gender, kleur, lichaamstype en leeftijd
Voor de rondreizende expositie zouden wij graag met een aantal van foto's laten zien die een verhaal vertellen:
•een reeks van portretten van diverse sekswerkers en activisten
•een serie foto's van een werkdag van een sekswerker, liefst meerdere series
Wat wij nog willen toevoegen; veel nieuwsartikelen op internet zijn gratis te lezen en dus mag het voor een krant ook niet te veel kosten. Fotografen krijgen per foto zo slecht betaald, het is te weinig om dit te delen met de geportretteerde. Wij kunnen je dus helaas geen geld bieden. Wel prachtige foto's van jezelf gemaakt door een Nederlandse topfotograaf!
Bel of app gerust als je vragen hebt. En sowieso als je interesse hebt! Wij zullen je in dat geval in contact brengen met een fijne fotograaf die betrokken is bij dit project
Mischa: 0031 6 1530 3381
foto: Tammy van Nerum
model: Julia
We are a group of sex workers who are tired of seeing those same photos in almost every article about sex work. And we want journalists to be more aware of their language when they write about us. Image and language matter!

We do nót want to glorify sex work, we just want to see real photos of sex workers in the news and we want to read real stories in the media about sex work


There is a shortage of good photos of sex workers in the journalism image banks. With this collaborative project we are increasing the range, so that image editors have a wider choice and start using different photo's that come closer to reality. We need your help!
Are you a sex worker?

Would you like to have beautiful pictures of yourself taken by a top photographer?

Would you love it when your photos can be admired in a traveling exhibition?

Would you like to see your photos in a newspaper article for a nuanced piece about sex work?

Do you want to be part of Reimagining Sex Work and start a visible change together with sex workers? 
For the image banks for journalism we are looking for photos of:
•different workplaces, with and without people
• there are also no photos of webcam work in the image banks, so webcammers please respond!
•sex workers who differ in gender, color, body type and age 
For the travelling exhibition we would like to show some photos that tell a story:
•a series of portraits of various sex workers and activists
•a series of photos of a sex worker's working day, preferably several series 
•Everything in consultation with the photographer: nothing will be published without your permission! The photographers all work with contracts

• Unrecognizable is also possible!

•There are a number of reliable sex-positive press photographers associated with Reimagining Sex Work, which has already started January 2021 
What we want to note; many news articles on the internet can be read for free, so it should not cost too much money. Photographers are paid so poorly per photo, it is not enough to share this with the person portrayed. Unfortunately, we cannot offer you any money, but we can offer you beautiful pictures of yourself taken by a Dutch top photographer! 
Feel free to call or app if you have any questions. And anyway if you want to be a part of Reimagining Sex Work! In that case we will put you in touch with a great photographer who is involved in this project
Mischa: 0031 6 1530 3381